ajankohtaista


19.05.2020Digiloikka ja toimitilavuokrakustannukset
12.05.2020Niko Ylenius Real estate advisor
12.05.2020KTI Markkinakatsaus kevät 2020
18.01.2019Kari Kallio nimitetty edustajaksi
30.11.2018Uusi kiinteistöpäällikkö
03.03.2015Keskustan Prime- osoitteissa toimistotiloja

19.05.2020

Digiloikka ja toimitilavuokrakustannukset

Digiloikka ja säästöjä toimitilavuokrakustannuksista!
Nyt on oikea aika tarkastella toimitilakustannuksia. Yleistyvä etätyö ja nykyteknologia antaavat mahdollisuuksia tarkastella toimitilojen tehokuutta uudella tavalla ja säästää samalla niiden kustannuksissa.

Ohessa ajatuksia asiasta.

DIGILOIKALLA TOIMITILAVUOKRAKUSTANNUKSET KURIIN.
Työn digitalisoitumisen ”vallankumous” on jo keskuudessamme. Se mahdollistaa yrityksen kiinteissä kustannuksissa, kuten toimitilavuokrakustannuksissa merkittäviäkin säästöjä. Samalla paranee työn tehokkuus ja työtyytyväisyys työskentelytapojen muutosten kautta etätyön samalla yleistyessä.

       

COVID-19 pandemian rajoitustoimet ajoivat suomalaiset laajalti etätöihin, joten kokemuksia etätyöskentelystä on nyt jo saatu runsaasti.

Hetken hämmennyksen jälkeen onkin todettu, toimialasta ja työtehtävistä riippuen, että työt ja erilaisten asioiden hoito onkin onnistunut luultua paremmin ja tehokkaammin etänä. Ei ole tarvinnut kuluttaa aikaa aamu- ja iltapäiväruuhkissa, juosta eri paikkoihin palavereihin, kun neuvottelut ovat onnistuneet etänä aivan hyvin.

Digiloikalla kustannusten säästöä ja työtehon kasvua
Yhtiöiden ja yhteisöjen johto on nyt muuttuneessa markkinatilanteessa pakotetut etsimään kustannussäästöjä sekä kasvattamaan työn tehokkuutta. Yksi merkittävä kustannuserä on toimitilojen vuokrakustannukset. Nyt eletyn nousukauden myötä myös toimitilojen vuokrat ovat nousseet voimakkaasti.

Työtehtävien luonne on myös muuttunut kuten myös tavat tehdä työtä. Tämä oli jo havaittavissa ennen viruspandemiaakin. Useissa yhtiöissä ja yhteisöissä oli kokeiltu etätyötä eri malleilla ja erilaisin tuloksin.

Nyt kun etätyö on lähes ainut vaihtoehto useilla toimialoilla, siihen suhtaudutaan vakavasti ja sen toteuttamiseen paneudutaan paremmin ja yksityiskohtaisemmin. Työskentelytapoja ja välineitä kehitetään ja uusia otetaan käyttöön. Yhtiöiden johdossa onkin nyt harjoitettu vakavaa pohdintaa uudesta tavasta tehdä työtä ja sen toteuttamisesta pandemia tilanteen jälkeen ainakin osin myös etänä.

Kun toimitiloissa on entistä vähemmän henkilökuntaa samanaikaisesti paikalla, tilojen käyttöasteet laskevat. Siksi on alettu pohtimaan sitä, minkä verran oikeasti yrityksen toiminta edellyttää fyysistä työskentelyä toimitiloissa ja mitkä asiat hoituisivat yhtä tehokkaasti tai jopa tehokkaammin etänä.

Paljonko säästetään toimitilojen vuokrakustannuksissa vuokratun tilan määrän vähentyessä ja paljonko säästämme matkakustannuksissa sekä paljonko aikaa säästyy varsinaisen työn tekemiseen ja asioiden hoitamiseen liikkumisen sijaan.

Luotettava kumppani pääkaupunkiseudun toimitila-asioissa.
Toimitilapalvelu FNTC lkv on vuodesta 1985 lähtien auttanut pääkaupunkiseudulla yrityksiä löytämään tarpeitaan vastaavat, kustannustehokkaat ja optimaaliset toimitilat.

Päämiehiämme ovat mm. eläke- ja vakuutusyhtiöt, koti- ja ulkomaiset kiinteistörahastot, säätiöt ja eläkekassat sekä rakennusliikkeet ja muut suurempia kiinteistömassoja omistavat tai hallinnoivat tahot.

Näin löydämme alueen merkittävimmistä vapaista tai vapautumassa olevista toimitiloista asiakkaillemme parhaiten sopivat tilat.

Vuosikymmenten saatossa markkina on muuttunut ja kehittynyt. On syntynyt monenlaisia virtauksia ja trendejä. Perinteisestä koppikonttorista on siirrytty avokonttoriin ja siitä nyttemmin joustaviin monitilatoimistoratkaisuihin.

Uusi aika tuo mukanaan uuden tehokkuuden.
Mutta nyt on käynnistynyt uusia aika, ns. digiloikkavallankumous ja hieman tahtomattaan. Sen seurauksena yritysten johto tulee etsimään ja myös löytämään merkittäviä kustannussäästöjä muuttamalla työnteon tapoja ja painopisteitä lisäämällä etätyötä ja hyödyntämällä uutta teknologiaa ja nopeita tietoliikenneyhteyksiä, minimoimalla toimitilojen kokoa ja niiden vuokrakustannuksia sekä turhaa liikkumista paikasta toiseen.

Uudenlaiset tavat tehdä työtä luovat tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä, kun ne mahdollistavat yksilökohtaisten työtapojen ja työaikojen soveltamisen erilaisten tehtävien mukaan ja sitä kautta ne lisäävät yhtiön tuottavuutta kustannussäätöjen lisäksi.

Toimitilapalvelu FNTC lkv auttaa yhtiöitä optimoimaan toimitilansa ja etsii korvauksetta päämiestensä kiinteistösalkuista kullekin yhtiölle oikean kokoiset tilat, sopivalla sijainnilla ja kustannuksia säästävällä vuokratasolla.

Yhteistyö alkaa aina yhteydenotosta.
Ole meihin yhteydessä ja käydään keskustelu tilanteestanne ja kartoitetaan tarpeenne ja sen pohjalta esitämme ratkaisuvaihtoehtoja sekä autamme vuokraneuvotteluissa positiiviseen lopputulokseen pääsemisessä tavoitteidenne mukaisesti.

Toimitilapalvelu FNTC lkv Business Premises Käenkuja 8 A, 00500 Hki, 09-1359166 www.toimitilapalvelu.fi, infoimitilapalvelu.fi

Harry Juselius KTM, LKV, KJs 
Toimitusjohtaja

Toimitilapalvelu FNTC lkv

Klikka ja katso linkki pdf
newsfile/u-digiloikalla-toimitilakustannukset-kuriin.pdf

  Ylös

12.05.2020

Niko Ylenius Real estate advisor

Niko Ylenius on nimitetty Real Estate Advisoriksi 1.5.2020 alkaen.
Niko on aiemminkin toiminut yhtiössämme ja hänellä on pitkäaikainen kiinteistöalan kokemus ja osaaminen.   

  Ylös

12.05.2020

KTI Markkinakatsaus kevät 2020

KTI Kiinteistötieto Oy julkaiseen Suomen kiinteistömakkinoista kattavan katsauksen neljännesvuosittain, nyt saatavilla kevät 2020, josta saa hyvän käsityksen markkinasta.

Klikka ja katso linkki pdf

newsfile/kti_mk_k_2020.pdf

  Ylös

18.01.2019

Kari Kallio nimitetty edustajaksi

Kari Kallio uudeksi edustajaksemme

Kari Kallio on liittynyt kasvavaan joukkoomme vuoden alusta ja nimitetty kiinteistöedustajaksemme.

 

Kari Kallio on siirtynyt uusiin haasteissiin kesällä 2019. 

HJ

 

  Ylös

30.11.2018

Uusi kiinteistöpäällikkö

Olemme saaneet henkilöstölisäystä uuden kiinteistöpäällikön Aarno Tofferin aktiiviseen joukkoomme hän aloittaa 1.11.2018 myynnissä ja vuokrauksessa. Hänellä on vahva henkilökohtaisen myynnin kokemus kiinteistömarkkinoista niin asuntopuolelta kuin liiketioista. 

 

  Ylös

03.03.2015

Keskustan Prime- osoitteissa toimistotiloja

  Ylös

Toimitilapalvelu FNTC LKV

Käenkuja 8 A
00500 Helsinki
Puh. +358 9135 8166
etu.sukunimoimitilapalvelu.fi
Y-tunnus: 0622917-2
www.toimitilapalvelu.fi
» Tietosuoja- ja rekisteriseloste

© Toimitilapalvelu FNTC LKV
Sivuston toteutus ja CMS – Nerio LKV

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)